Az adatbázis felépítése

Az adatbázis az alábbi fő aspektusok alapján mutatja be a tárgyakat. Az elsődleges információt a tárgyak jelenlegi őrzési helyének, valamint – amennyiben ismeretes – az eredetük közlése jelenti a régészeti kontextusuk feljegyzésével. Fókuszálunk továbbá a tárgyak modern kori történetére, s ahol lehetséges, feltüntetjük árusítójuk vagy adományozójuk, illetve korábbi gyűjtőjük nevét. A pecséthengerek modern kori történetével kapcsolatban külön vizsgáljuk a hamisítványokat. Összegyűjtöttük a tárgyak nyersanyagára, méretére és készítési technikájára vonatkozó adatokat is. Elsődleges hangsúlyt fektetünk a pecséthengerekre vésett ábrázolások stilisztikai és ikonográfiai vizsgálatára, az ábrázolt jelenetek csoportosítására, a kompozíciót alkotó alakok, motívumok, valamint szimbólumok osztályozására.

A tárgyak egy részén felirat is szerepel, amely ékírással vagy alfabetikus írással készült a vizsgált időszakban. Ezeket a választott nyelv és szövegműfaj alapján további csoportokra bontjuk. Közlésre kerül továbbá a vésett szövegek átírása, illetőleg fordítása is.

Végezetül az adott tárgyat említő elsődleges bibliográfiai adatokat, valamint a tárgy fényképét és illusztrációját is mellékeljük.

Az alapadatok feljegyzése mellett – döntően az ábrázolásokra fókuszálva – a pecséthengerek egy általunk felépített tipológia szerint kerülnek bemutatásra, ami lehetővé teszi e források történeti, vallástörténeti, ikonográfiai, filológiai és prozopográfiai kutatásokba történő bevonását. Az adatbázis célja tehát az 5500 tételt számláló korpusz bevonása elsődlegesen az újasszír, újbabilóni és óperzsa kori kutatásokba.

© Lendület kutatócsoport - MTA ELTE Budapest
© developed by Agost Kilian | vvortex.hu