Munkatársak és közreműködők

Bácskay András

Niederreiter Zoltán, PhD

assziriológia, régészet és történelem MA; az ELTE BTK Ókortudományi Intézet Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének adjunktusa

Az MTA–ELTE Lendület kutatócsoport vezetője, aki az adatbázis rendszerét dolgozta ki és a benne foglalt tárgyak publikációit gyűjtötte össze, továbbá az e honlapon szereplő tételek végső verziójának kialakításáért felelős. Emellett az Akhaimenida pecséthengereknek a http://www.achemenet.com honlapon történő közzétételét felügyelte. A Szépművészeti Múzeummal közösen szervezett időszaki kiállítás társkurátora és a kiállítási katalógus szerkesztője.

AHT: https://hebraisztika.hu/site/pageprocess.htm?id=367
Academia.edu: https://elte.academia.edu/Zolt%C3%A1nNiederreiter


Bácskay András

Bácskay András, PhD

történelem MA, assziriológia specializáció; a PPKE Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszékének habilitált docense

A projektünk keretében ékírásos táblák és amulettek kutatásával foglalkozik, valamint a vizsgált forrásokhoz kapcsolódóan tudományos publikációkat készít a projektvezetővel közösen. Emellett az időszaki kiállításunk katalógusában a mágiával és orvoslással kapcsolatos tanulmányok, valamint a kiállítás tárgyait bemutató katalógustételek egy részének megírását végzi el.

PPKE: https://btk.ppke.hu/karunkrol/intezetek-tanszekek/tortenettudomanyi-intezet/okortorteneti-tanszek/oktatok/bacskay-andras-83762 Academia.edu: https://ppke.academia.edu/AndrásBácskay


Balogh Roland

Balogh Roland

régészet és történelem MA; újságíró

A projektvezetővel közösen az e honlapon szereplő szövegek szerkesztését végzi el, valamint a honlapra kerülő szövegek tartalmáért felel.


 

Erdős Gábor, PhD

egyiptológia és assziriológia MA (az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Assziriológia Doktori Programjának hallgatója)

Az adatbázisunkba 1875 tétel adatait vitte be az adott tárgy publikációja alapján, emellett részt vett az Akhaimenida pecséthengerek közlésében a http://www.achemenet.com honlapon.

MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10044925


Balogh Roland

Kilián Ágost

webfejlesztés, adatbázis-tervezés

Kilián Ágost programozóként és webfejlesztőként felállította az adatbázist működtető rendszert, ideértve a frontendet és az admin felületet is, továbbá az ezek működtetésével kapcsolatos feladatokat látja el.


Kulisz Diána

Kulisz Diána

egyiptológia (az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Egyiptológia Doktori Programjának ösztöndíjas hallgatója, valamint művészettörténet MA hallgató)

Az időszaki kiállításunk katalógusában a Bábel tornya fejezetben szereplő tanulmányok, valamint az e témakörhöz tartozó festészeti és grafikai alkotások katalógustételeinek megírását végzi el.

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=44531
Academia.edu: https://elte-hu.academia.edu/Di%C3%A1naKulisz


Kuti Benjámin

Kuti Benjamin

kulturális örökség MA – történelem-muzeológia BA

A Szépművészeti Múzeum digitalizálási szakértőjeként a gyűjteményt érintő 3D digitalizálási projekt felelőse. A pályázatunk keretében a múzeumban őrzött pecséthengerek 360 fokos virtuális palástfotóit készítette el, továbbá a különböző múzeumi gyűjteményekből származó pecséthenger-lenyomatok és az időszaki kiállításunkon szereplő tárgyak egy részének fényképes dokumentációját végzi el.


Louis le Grand

Louis le Grand

a mesterséges intelligenciánk


Lőrincz Huba

Lőrincz Huba

assziriológia MA – régészet BA

Az adatbázisunkba 1580 tétel adatait vitte be az adott tárgy publikációja alapján, továbbá a honlapunkon szereplő tárgyak közül 3840 pecsétábrázolás leírását készítette el. Emellett részt vett az Akhaimenida pecséthengerek közlésében a http://www.achemenet.com honlapon.

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=48010
Academia.edu: https://elte-hu.academia.edu/HubaL%C5%91rincz


Nyitrai Mónika

Nyitrai Mónika

assziriológia MA (az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Assziriológia Doktori Programjának ösztöndíjas hallgatója)

Az adatbázisunkban szereplő tételek adatainak ellenőrzését és az adatok egységesített átírását végzi el, továbbá a leellenőrzött adatok honlapra történő feltöltéséért felelős. Emellett az adatbázissal és a honlappal kapcsolatos nyelvi munkálatokban vesz részt, illetve adminisztratív tevékenységeket végez.

Doktori.hu: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=36605
Academia.edu: https://elte.academia.edu/M%C3%B3nikaNyitrai


Roboz Erika

Roboz Erika, PhD

történelem MA (a PPKE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola, Ókori Eszmetörténeti Műhely)

A Szépművészeti Múzeum munkatársa az adatbázisunkba 1347 tétel adatait vitte be az adott tárgy publikációja alapján. Emellett részt vett az Akhaimenida pecséthengerek közlésében a http://www.achemenet.com honlapon. Az időszaki kiállításunk társkurátora a projektvezetővel közösen, továbbá a kiállítási katalógusban szereplő egyes tanulmányok és a kiállítási tárgyakat bemutató katalógustételek egy részének megírását végzi el.

Academia.edu: https://ppke.academia.edu/ErikaRoboz


Roboz Erika

Winkler Nemes Gábor

festőművész MFA – egyiptológia MA (az ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Egyiptológia Doktori Programjának doktorjelöltje)

Az adatbázisunkba 719 tétel adatait vitte be az adott tárgy publikációja alapján, emellett részt vett az Akhaimenida pecséthengerek közlésében a http://www.achemenet.com honlapon.

Academia.edu: https://elte.academia.edu/G%C3%A1borWNemes


© Lendület kutatócsoport - MTA ELTE Budapest
© developed by Agost Kilian | vvortex.hu