Publikációk

A Lendület kutatási program keretében az MTA–ELTE Lendület Újasszír és Újbabiloni Pecséthengerek és Istenvilág Kutatócsoport az alábbi monográfiákat, tanulmányokat, illetve disszertációkat jelentette meg, illetve adta be publikálására:


Idegen nyelvű publikációk:

• Dezső T. – Niederreiter Z. – Bodnár Cs.: Urartian Bronzes: A Preliminary Report on a Looted Hoard of Urartian Bronzes. (Antiqua et Orientalia 8 – Assyriologia 11) Budapest, 2021. 

• Niederreiter Z.: „A Neo-Assyrian seal depicting »Ištar, worshipped by an Assyrian King and Queen« and a scorpion as well: Notes on the BM WA 2002–05–15, 1 stamp seal, formerly kept in the Southesk Collection”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 1 (2021) 42–49, no. 19.

• Niederreiter Z.: „Ištar at Nippur and Her Cult Place (Ebaradurĝarra, the Temple of Ungal-Nibru) in the Kassite and Later Periods”. Archiv für Orientforschung 54 (2021) 358–371.

• Bácskay A. – Niederreiter Z.: „'You write (this incantation) on a cylindrical amulet, place (it) around his neck and he will get well!' Clay Cylindrical Amulets Inscribed with Incantations, Tools for Medical-Magical Rituals”. Le Journal des Médecines Cunéiformes 40 (2022) 1–41.

• Niederreiter Z.: „A Long-Forgotten Cylinder Seal of a Neo-Assyrian Eunuch”. Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale 116/1 (2022) 167–171.

• Lőrincz H.: „Notes on the Neo-Assyrian throne-chariot depicted on cylinder seals”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 3 (2022), 246–249, no. 118. 

• Bácskay A. – Niederreiter Z.: „Notes on Two Amulets (Tyszkiewicz and de Serres) Inscribed with Sumerian Incantations”. Altorientalische Forschungen 50/1 (2023) 6–11.

• Bácskay A.: „Therapeutic Prescriptions and Magical-Medical Rituals Against Fever: An edition of a Late Babylonian tablet BM 55516+”. Journal of Cuneiform Studies 75 (2023) 155–169.

• Lőrincz H.: The Throne-Chariot in Neo-Assyrian Art: A Comparative Analysis of Two-Register, Linear-Style Cylinder Seals. [A trónszekér az újasszír művészetben: A kétregiszteres, lineáris stílusú pecséthengerek összehasonlító elemzése] MA-diplomamunka (ELTE BTK, 2023). 

• Niederreiter Z. – Wunsch, C.: „A Tablet from the Zababa-šarru-uṣur Text Group in the Royal Museums of Art and History, Brussels”. In: Philippe, C. – Monerie, J. (eds.): L’empreinte des empires au Proche-Orient ancien: Volume d’hommage offert à Francis Joannès. Oxford: Archaeopress Archaeology, 2023, 278–285. 

• Niederreiter Z.: „A Legal Text Dated to the Reign of Kandalānu kept in the Royal Museums of Art and History, Brussels”. In: Philippe, C. – Monerie, J. (eds.): L’empreinte des empires au Proche-Orient ancien: Volume d’hommage offert à Francis Joannès. Oxford: Archaeopress Archaeology, 2023, 170–176.

• Niederreiter Z.: „Legend of a cylinder seal (BLMJ 2690 seal) kept in the Bible Lands Museum Jerusalem”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2 (2023) 101–102, no. 48.

• Niederreiter Z.: „Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Inscribed Cylinder Seals: Two Prayers”. In: Cousin, L. – Quillien, L. – Ramez, M. (eds.): Methodological Aspects of Material Culture. (Orientalia Lovaniensia Analecta) Peeters Publishers, 2024 [nyomdában].


Magyar nyelvű publikációk:

• Bácskay A.: „Amulettkő-listák egy későbabiloni uri magánarchívumban”. Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról 21/4 (2022) 35–41.

• Niederreiter Z.: „»Mikor te süvítesz, a világok megremegnek«: Megjegyzések a Pazuzu-amulettekről és a démon ikonográfiájáról”. Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról 21/4 (2022) 42–56.

• Roboz E.: „Küzdelem a Láthatatlan ellen – Az oroszlándémon és a lesújtó isten páros ábrázolása Mezopotámiában”. Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról 21/4 (2022) 57–72.

• Roboz E.: „Járványisten, aki meghallgatja az imákat? – Sztélétöredék a lesújtó Resef ábrázolásával”. In: Timár G. (ed.): Isten háza küszöbén: Tanulmányok a Bibliamúzeum állandó kiállításához. Budapest: Dunamelléki Református Egyházkerület, 2022, 52–61.

• Bácskay A. – Niederreiter Z: „Készíts amulettet, írd rá ezt a ráolvasást, majd akaszd a nyakába! Ráolvasásokat hordozó agyag hengeres amulettek, az orvosi-mágikus világ eszközei”. Antik Tanulmányok 67 (2023) 171–204.


A Lendület-program közreműködője, Földi Zsombor publikációi a kutatási projektünk említésével:

• Földi Zs.: „The Lost Seal of a Tax Collector”. In: Baragli, B. – Dietz, A. – Földi Zs. J. – Heindl, P. – Lohmann, P. – Schlüter, S. P. (Hrsg.): Distant Worlds and Beyond. Special Issue Dedicated to the Graduate School Distant Worlds (2012‒2021). (Distant Worlds Journal Special Issue 3) Heidelberg: Propylaeum, 2021, 47–59. 

• Földi Zs.: „Princess Ninlil-tukultî, daughter of Šulgi and a cylinder seal in Hamburg”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 3 (2021) 159–161, no. 65. 

• Földi Zs.: „Von Gottheiten und Götterepitheta, die es nie gegeben hat”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 4 (2021) 248–251, no. 106.

• Földi Zs.: „A seal prayer to Ninšubur and the date of Nisaba 33, 734”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 3 (2022) 207–209, no. 95. 


Az MTA–ELTE Lendület Újasszír és Újbabiloni Pecséthengerek és Istenvilág Kutatócsoport vezetőjének, Niederreiter Zoltánnak a gliptikával kapcsolatos korábbi publikációi:

•  Niederreiter Z.: „La « sainte offrande » de Nergal-ēreš à Aššur et Adad en 775. Une interprétation de l'inscription votive de la masse d'armes Ass 10274 (VA 5929)”. Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 103 (2009) 91–110.

•  Niederreiter Z.: „Fourteen Ur III texts belonging to the Bibliothèque de l’Arsenal and the Département des Monnaies, médailles et antiques”. Akkadica 135 (2014) 73–106.

•  Niederreiter Z.: „The Eleventh Archaizing Clay Cone with a Particular Funerary Text”. Revue d'Assyriologie et d'Archéologie Orientale 109 (2015) 133–141.

•  Niederreiter Z.: „Imagery of the Divine World: A classification of Neo-Assyrian and Neo-Babylonian divine figures”. Albright News 20 (2015) 13.

•  Niederreiter Z.: „Cylinder Seals of Eleven Eunuchs (ša rēši Officials): A Study on Glyptics Dated to the Reign of Adad-nērārī III”. State Archives of Assyria Bulletin 21 (2015) 117–156.

•  Niederreiter Z.: „An unpublished Neo-Assyrian cylinder seal (“Property of Adad-nasḫira, the eunuch of Bēl-tarṣi-ilumma”) kept in the Harvard Art Museums”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2 (2016) 81–82, no. 50.

•  Niederreiter Z.: „Les sources glyptiques de Tall Šēḫ Ḥamad” Syria 93 (2016) 389–395.

•  Niederreiter Z.: „The offering of Kadašman-Enlil II to Ninurta: Lapis lazuli bead IAA 1965–210, formerly kept in the Sammlung Georg Hahn (Berlin)”. Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 1 (2017) 26–28, no. 15.

•  Niederreiter Z.: „Cuneiform tablets, cylinder seals, stamp seals and scaraboids in the Museum of Cultural History, University of Oslo”. CLARA: Classical Art and Archaeology 3 (2018) 1–14 és 18–20.

• Niederreiter Z. – Sass, B.: „On a cylinder seal with a newly deciphered Arabian legend”. Semitica 60 (2018) 273–293.

• Niederreiter Z. – Sass, B.: „On a Neo-Assyrian period cylinder seal with a cult scene and an unusual Aramaic legend”. Semitica et Classica 11 (2018) 219–226.

• Niederreiter Z.: „Bead (Neck Stone) of Aššur-iddin, Palace Herald of Shalmaneser, King of Assyria”. KASKAL 15 (2018) 69–85.

• Niederreiter Z.: „Cylinder Seal Showing Pazuzu, Lulal, and Ugallu”. In: Lassen, A. W. – Frahm, E. – Wagensonner, K. (eds.): Ancient Mesopotamia Speaks: Highlights of the Yale Babylonian Collection. New Haven – London, 2019, 236 no. 58.

• Niederreiter Z.: Catalogue of the Cylinder Seals in the Royal Museums of Art and History. I: Neo-Assyrian and Neo-Babylonian Periods (Circa 1000–500 B.C.). (Antiqua et Orientalia 7 – Assyriologia 10) Budapest, 2020.


PhD-disszertáció:

•  Niederreiter Z.: Les symboles néo-assyriens. L'interprétation du rôle des insignes de pouvoir et des figures emblématiques sur la base des sources textuelles, iconographiques et archéologiques. (ELTE BTK, 2008).


Magyar nyelvű publikációk:

•  Niederreiter Z.: „Egy újasszír rangjelölő jelvény azonosítása”. Ókortörténeti Értesítő 12 (2003) 5–13.

•  Niederreiter Z.: „Egy újasszír fogadalmi és rangjelölő jelvény”. Sic Itur ad Astra 15 (2004) 25–73.

•  Niederreiter Z.: „A Szargonida-kori „csillagírás” szimbólumainak értelmezése. Az udvari költészet és művészet teremtette jelképek szerepe a királyi ideológia szolgálatában”. Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról 5/3–4 (2006) 71–77.

•  Niederreiter Z.: „Az újasszír jelvények és jelképek”. Ókortudományi Értesítő 20 (2009) 18–28.

•  Niederreiter Z.: „A skorpió szerepe a Szargonida-kori udvari világban. Egy pecsételő (BM 2002-5-15, 1) ábrázolásának értelmezése”. Ókor: Folyóirat az antik kultúrákról 9/4 (2010) 3–12.

•  Niederreiter Z.: „Nergal-éres, egy főméltóság "szent adománya(i)" i.e. 775-ben”. In: Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z. (szerk.): 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján. (Antiqua et Orientalia 1) Budapest, 2011, 153–174.

• Bácskay A. – Niederreiter Z.: „Bölcs tudósok, a nagy istenek titkának őrzői. A tudósok és a tudományos szövegek szerepe a mezopotámiai mágiában”. In: Nagy Á. M. (szerk.): Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterráneumban. I: Egyiptom – Mezopotámia – Anatólia – Itália. Budapest, 2013, 183–218.


Szerkesztések:

• Bács T. – Dezső T. – Niederreiter Z. (szerk.): 100 év után. Emlékkonferencia a Keleti Népek Ókori Története Tanszék alapításának 100. évfordulóján. (Antiqua et Orientalia 1) Budapest, 2011.

© Lendület kutatócsoport - MTA ELTE Budapest
© developed by Agost Kilian | vvortex.hu